Drevené detské ihrisko

Jelšovce | 2014

Hracie prvky: veža so šmykľavkou, reťazové hojdačky, prevažovacie hojdačky, lavička, smetný kôš