prvky na detské ihrisko | kolotoč a točidlo

točidlo

kolotoč

sth_20120628_0012