prvky na detské ihrisko | pieskovisko

pieskovisko

Nevyhnutný prvok na detskom ihrisku -pieskovisko dodávame vo veľkosti a tvare, v akom si to prostredie vyžiada. Využijeme aj staré betonové pieskovisko a zakomponujeme do diela. Strieškami môže byť rôzna chrobač, ale aj vtáci a iná zver - alebo aj nie. Vymyslíme, čo sa bude hodiť.