prvky na detské ihrisko | drevený most a drevená brána

drevené mosty a brány

keď bežné prvky nestačia, postavíme aj mosty, brány a obruby...

detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko