Akad. sochár Jozef Kliský. CV

Akademický sochár Jozef Kliský sa narodil v roku 1964 v Šuranoch, vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Juraja Meliša.

Žije a tvorí vo Veľkých Lovciach.

Od roku 1993 sa na plný úväzok venuje tvorbe pre deti - navrhovaniu a stavbe drevených detských ihrísk.

-------

1984 SUPŠ Bratislava
1990 VŠVU Bratislava

Výstavy a sympóziá

1989 - Nové Zámky
1990 - Paríž (kolektívne)
1990 - Bratislava (kolektívne)
1994 - Piešťany (kolektívne)
1994 - Veľké Lovce
1994 - Nové Zámky (klub Baroko)
1994 - Sympózium Nové Zámky
1995 - Sympózium Nové Zámky
1996 - Trenčín (kolektívne)
1997 - Sympózium Rusovce
1998 - Sympózium Podhajská
1998 - MsKS Kežmarok
2007 - Nové Zámky (kolektívne)
2014 - Nové Zámky - Reč sochy
Nórsko (kolektívne)
Trnava (kolektívne)

Aktuálne: